Pedagogens kunskap viktig för att upptäcka AST

Pedagoger har en viktig roll i att upptäckta barn med särskilda behov. En del ovanliga beteenden är ofta kopplade till autismspektrumtillstånd. Elisabeth Nilsson Jobs går igenom vad pedagoger i förskolan kan behöva veta kring detta.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader