Pedagogernas förhållningssätt till barngruppen

Som vuxen i förskolan behöver man påminna sig om att man är en ständig förebild för barnen. Om man i arbetslaget visar att man kommer överens, kommunicerar med och bemöter varandra på ett konstruktivt och respektfullt sätt, får barnen konkreta exempel och ständig träning i hur man beter sig mot varandra. (Del 5 av 6).