Pedagogers roller i leken

I denna artikel, med tillhörande film, fördjupar vi oss i olika roller och positioner som pedagoger kan ta i leken på förskolan. När vi betraktar leken ur ett förenklat perspektiv tänker vi kanske att lek alltid uppstår naturligt och utan vuxenstöd, men detta slår den norska författaren Kari Pape hål på med sina tre myter om lek. (Del 2 av 8.)