Pedagogisk dokumentation – forskarens perspektiv

grafisk illustration pilar

Forskaren Anne Lillvist delar med sig av viktiga lärdomar från ett praktiknära forskningsprojekt som genomförts tillsammans med förskolor i Köpings kommun.