Pedagogisk dokumentation som verktyg för bedömning

barn tittar på vatten med förstoringsglas

Lise-Lotte Bjervås forskar om förskolans bedömningspraktik. I den här artikeln kopplar hon samman pedagogisk dokumentation med bedömning och förklarar varför det är så viktigt att hålla fokus på den lärmiljö som förskolan erbjuder.