Praktiknära forskning på förskolor

Kvinna filmar barn med mobiltelefon

Genom praktiknära forskning ska förskollärare i Stockholm undersöka barnens språklärande. Genom att filma olika situationer och sedan analysera dem med teoretiska begrepp kan förhoppningsvis den nya kunskapen direkt användas på förskolorna.