Praktiska idéer för likabehandlingsarbetet

Att prata om olikheter är en viktig del i att förändra normer och skapa öppenhet. I den här artikeln får du en välfylld ”verktygslåda” att använda i likabehandlingsarbetet på din förskola. Artikeln har fokus på attityder om funktionsnedsättningar, något som de allra flesta barn kommer i kontakt med, antingen på förskolan eller utanför.