Praktiska tips på undervisning utomhus

Tips på aktiviteter eller lekar som kan göras ute kan komma väl till pass nu under hösten och även under våren som följer, eftersom mycket av förskolans utbildning och undervisning kommer att fortsätta att ske utomhus.