Problem med att kissa

Att ha besvär med att kissa någon gång är inte ovanligt för ett barn. Orsakerna kan variera och det är bra för personalen i förskolan att ha kunskap om detta!