Programmering av bin löser matematikproblem

Flicka sträcker ut handen. Ett digitalt bi med olika programmeringskommandon svävar ovanför hennes hand.

Hur kan barn i åldrarna 3–5 år lära sig matematik genom att involveras i programmeringsaktiviteter? Och hur kan dessa aktiviteter bli en lika naturlig del av förskolornas innehåll som att leka på gården, pussla eller att läsa böcker?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader