Projekterande arbetssätt i praktiken

Louise Lundgren är förskollärare på Lindängehus förskola i Malmö och är just nu inne i ett spännande projekt kring tyg tillsammans med barn och pedagoger på avdelningen Sicilien.