Rör i öronen – föräldrainformation

En vanlig behandlingsmetod i samband öroninflammationer är att sätta in rör i ena örat eller i båda öronen. Här får du veta mer om metoden och vad den innebär för barnet.