Rösten i förskolan

Vilken färg har din röst? Och hur använder du rösten i verksamheten? Sångpedagogen Anna Wiborg och retorikkonsulten Klara Härgestam jobbar mycket med förskolepersonalens röster.
– Vi möter ofta tacksamhet från pedagogerna, säger Klara Härgestam.