Samarbete i par med lärkompisar, del 3

Med hjälp av långvariga par – ”lärkompisar” – kan barnen lära sig att utveckla sin samarbetsförmåga. När barnen väl har delats i lärkompis-par kan pedagogerna använda paren i en mängd aktiviteter under de närmaste veckorna. I lärparen har barnen en trygghet och det blir enklare att använda samarbete, både planerat och spontant. (Del 3 av 4.)