Samarbete i par med lärkompisar, del 4

Med hjälp av långvariga par – ”lärkompisar” – kan barnen lära sig att utveckla sin samarbetsförmåga. Hur kan detta se ut i praktiken? Läs artikelseriens sista avsnitt och ta del av ett besök i en barngrupp där man arbetar med kooperativt lärande. Ladda ner sammanställningen "Kom igång med lärkompisar" inför arbetet i barngruppen. (Del 4 av 4.)