Samla naturens skatter

Hästkastanjer, bokollon, rönnbär, nedfallna pinnar och söndersmulade löv är fascinerande material för barnen att undersöka. Det är nu under hösten som ni ska ge er ut och samla naturens skatter så att ni har ett lager att använda er av i den pedagogiska verksamheten en lång tid framöver.