Samla naturens skatter

Publicerat
Granskat

Hästkastanjer, bokollon, rönnbär, nedfallna pinnar och söndersmulade löv är fascinerande material för barnen att undersöka. Det är nu under hösten som ni ska ge er ut och samla naturens skatter så att ni har ett lager att använda er av i den pedagogiska verksamheten en lång tid framöver.

Att utveckla barns intresse för natur

Förskolan måste vara en plats där barn får möjlighet att bygga sin relation till natur på olika sätt. Förskolans uppdrag handlar bland annat om att ta till vara på barnens nyfikenhet och att ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för natur, samhälle och miljö.

Barnen ska dessutom få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, reflektera och förundras tillsammans. Därför blir det viktigt att vi i förskolan erbjuder barnen många olika möten med naturens material, så att alla barn kan hitta något som intresserar dem och lockar till vidare utforskande tillsammans.

När barnen får undersöka, leka med och skapa med naturens material utvecklas också deras kunskap om naturen. Med stöd från pedagoger kan barnen också lära sig nya ord och begrepp som konkretiseras genom naturmaterialet. Tagg, bladnerv, skaft, kotte, frö, fjäll, blomma, stjälk och knopp är bara några av alla ord som kan komma att bli viktiga i ett sådant undersökande av naturens skatter.

Ta till vara på samlandet

Så nästa gång ni ska besöka en naturmiljö som ni tror är rik på material kan ni ägna en stund åt samlandets ädla konst. Min erfarenhet är att barnen brukar gilla att samla naturmaterial, både de allra yngsta och de äldre barnen i förskolan. Beroende på vilken förkunskap barnen har kan ni ge dem olika uppdrag.

Man kan till exempel ge barnen i uppdrag att samla en viss färg, att samla korta pinnar, små stenar, orangea löv eller tallkottar. Man kan också ge barnen i uppdrag att: ”samla sådant du tycker är fint”, ”samla sådant du tycker verkar intressant” eller ”samla sådant som du tycker är lite konstigt”. Självklart ska man heller inte underskatta barnens egna spontana samlande som ofta uppstår utan särskilda instruktioner. Ta vara på det och uppmuntra dem att samla mer.

Allemansrätten

Innan ni börjar samla är det bra att prata med barnen en stund om naturen och hur vi ska förhålla oss till den. Vi ska alltid sträva efter att lära barnen att visa respekt och ta hänsyn till vår gemensamma natur. Grundregeln i allemansrätten är att inte störa och inte förstöra. Det bästa är så klart att plocka naturmaterial som ligger på marken men det är okej att plocka enstaka löv eller blommor. Här gäller sunt förnuft där ni får försöka tänka er in i hur mycket ni påverkar naturen om ni tar ett visst material.

Det är viktigt att ni tar reda på innan vad som gäller på just er plats. Är det till exempel ett naturreservat så gäller andra regler och reglerna är olika för olika naturreservat, så det gäller att hitta information som är aktuell för just er naturmiljö. Information om naturreservaten i Sverige hittar ni på Länsstyrelsens hemsida.

Samlandet blir alltså ett perfekt tillfälle att också lära barnen mer om allemansrätten och människans förhållningssätt till naturen. Diskutera tillsammans och låt barnen komma med förslag på vilket material som de skulle vilja samla. Då kan diskussionen utgå från det och ni behöver inte diskutera till exempel allt som finns i skogen utan kan hålla er till det som är relevant för er just nu.

Att samla

För att själva samlandet ska fungera och bli en lustfylld upplevelse är det bra att se till att ni har något att samla i. Se till att ha tillräckligt många så att alla får varsin eller gör samlandet till en samarbetsövning genom att låta två eller tre barn samla tillsammans i till exempel en korg. Korgar är ju fina i sig och något som barnen inte alltid är så vana vid i dag. Därför kan det vara kul att ha korgar att samla i som är till för just det här ändamålet. Korgar är lätta att bära och barnen kan enkelt hjälpas åt genom att båda håller i handtaget.

Tycker man att korgar är lite otympliga att släpa med sig ut är godislådor ett billigt och enkelt alternativ. Godislådor kan man ofta få från närmsta affär som säljer lösgodis och det som är bra med dem är att de går att stapla i varandra, vilket gör att de inte tar så stor plats. Eftersom man ofta kan få tag i många kan alla barn får varsin låda att samla i. Lådorna är bra eftersom man också tydligt ser vad som finns i dem om man jämför med att till exempel samla i en påse.

Är man ute för att samla lite större naturmaterial eller vill lägga fokus på att vi samlar tillsammans så kan man ta med sig en pulka eller en skrinda som ni kan hjälpas åt att dra tillsammans och samla era skatter i.

Genom att ta med sig ett vitt tygstycke ut kan ni enkelt synliggöra det naturmaterial som barnen har samlat genom att lägga ut det på tyget. Det blir en bra plats att samlas kring för att samtala om det barnen har hittat.

Låt naturen flytta in

När naturens material får flytta in i förskolans verksamhet kan det skapa oväntade möten som sätter igång nya intressen och lekar hos barnen. Vackra naturföremål kan fungera som estetiska tillägg i den pedagogiska miljön, snäckskal kan väcka skapandelust i ateljén och kottarna kan bli mat i rolleken. Naturmaterial har ofta en positiv inverkan på oss människor och kan skapa en mer estetiskt tilltalande miljö inne på förskolan.

Rikligt med naturmaterial i form av stenar, torkade blad eller blomblad är perfekta för olika sorteringsövningar och fungerar också som ett material för att göra mönster på ljusbordet. Se till så att materialet är vackert presenterat så att det blir tilltalande för barnen att använda sig av det. Tänk på att förvara det på ett bra sätt och se över materialet kontinuerligt så att det inte har börjat ruttna eller mögla.

Material att undersöka

Det finns oändliga möjligheter att använda sig av naturens material även inne på förskolan, till exempel i leken eller i skapande verksamhet. Något som också är spännande för de flesta barn är att få undersöka materialet på nära håll, verkligen titta noga och få fördjupa sig i naturens uppbyggnad och olika funktioner.

Låt barnen undersöka naturmaterialet på ett sätt som ni inte gjort tidigare. Det kan ni göra genom att till exempel låta barnen få ta sönder några kottar, pinnar, blommor eller löv. Det är spännande att undersöka hur de ser ut inuti. Kanske kan ni skära med en vanlig bordskniv så att man kommer innanför det yttersta skalet och ser hur det ser ut där innanför.

Ta fram förstoringsglas och, om ni har, även ett digitalt mikroskop som kan förstora ännu bättre och verkligen låta oss komma nära och titta noga.

När barnen får lov att verkligen undersöka väcks ofta deras fascination för naturens material, nya frågor och hypoteser kommer till uttryck och ni får mängder med spår att fördjupa er kring framöver. Kanske vill barnen se vad som händer om man lägger kottarna i vatten. Kanske vill de väga dem, mäta dem, göra avtryck i lera, skriva en saga om dem eller fotografera och filma dem. Tänk att ett enda material från naturen kan innehålla så många olika utforskningsmöjligheter och naturen är full av skatter som väntar på att upptäckas av barnen!

Ett digitalt mikroskop och förstoringsglas blir verktyg i barnens utforskande av naturens material. Bilden är från Malmö stad.

Användbara länkar

Länsstyrelsen

Om Allemansrätten

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Begär offert för kommun/organisation/område >>

Beställ ett abonnemang till din förskola >>

Prova Förskoleforum gratis i två månader >>