Sämre språkförmåga hos ekonomiskt utsatta barn

Låg socioekonomisk status är en riskfaktor för barns utveckling av språket och viktiga förmågor som uppmärksamhet, arbetsminne och problemlösning. Det visar en ny stor undersökning bland över 400 svenska förskolebarn.