Samtal om tiggeri

Tiggeri kan vara ett känsligt ämne. Men det kan vara ett sätt att prata om ämnen som demokrati, solidaritet och människors lika värde, menar forskaren Klara Dolk.