Samtalet – en del av högläsningen

Att samtala om det ni läst är precis lika betydelsefullt för barns språkutveckling som själva högläsningen. Maria Heimer visar hur ni kan strukturera samtalet så att det stimulerar barnens egna funderingar och ökar deras förståelse av det lästa. (Del 3 av 4.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader