Särskild begåvning – vad är det? Del 1

Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med särskild begåvning. Del 2 berättar om själva begreppet och del 3 ger dig praktiska exempel.