Satsning på förskollärarnas ledarskapskompetens

Publicerat

I Staffanstorps kommun vidareutbildas förskollärarna i ledarskap. Just nu ligger fokus på det personliga ledarskapet. Förskoleforum kommer att följa projektet och här berättar rektorerna inledningsvis om bakgrunden till projektet.

Den reviderade läroplanen ställer höga krav på förskollärarnas ledarskap. Det förväntas professionalitet och en förmåga att kunna kommunicera med team. För att stärka förskollärarnas roll och öka kompetensen har Staffanstorp kommun under flera år arbetat med olika projekt kring ledarskap och undervisning.

– Tidigare var det inte lika mycket fokus på ledarskap i förskolläraryrket. Men ett bra ledarskap gör stor skillnad för kvaliteten i förskolan. Arbetsmiljön blir bättre och team fungerar. Dessutom får motivationen och yrkesstoltheten sig en skjuts. Eftersom ledarskapet blir allt viktigare måste vi ge förskollärarna förutsättningar att leva upp till kraven, säger Pernilla Gustafsson, rektor Ryttarebyn och Önsvala förskolor.

Utveckla personliga kvaliteter

Tidigare projekt har varit inriktade på teoretiska kunskaper. Men i ett ledarskap ingår inte bara teorier, det krävs också personliga kvaliteter. I förskolornas systematiska kvalitetsarbete framkom att det personliga ledarskapet behövde utvecklas. En del förskollärare upplevde att ledarskapet kunde vara svårt och det kunde vara tufft att behöva hantera jobbiga situationer.

– Även om förskollärarna har mandat att leda och fördela arbetet måste man också stärka sig själv för att kunna och våga ta ansvar för att leda kollegorna i högre grad, säger Linda Delvéus, rektor för Ängslyckans förskola.

I våras startade därför ett ledarskapsprojekt med fokus på individen i syfte att stärka det personliga ledarskapet. Alla förskollärare i Staffanstorps kommunala förskolor deltar i projektet. De är uppdelade i fem olika grupper som träffas under fem utbildningstillfällen fördelade på ett år. Däremellan träffas de också för att reflektera och nätverka i olika grupper. Innehållet i kursen är uppbyggt utifrån kommunens önskemål och behov.

– Eftersom det är många förskollärare, cirka 100 personer, som går kursen och alla är på olika nivåer i ledarskapet så är kursen utformad för att passa hela gruppen. För att säkerställa en utvecklingsprocess skrivs en individuell handlingsplan, både innan kursstart och när kursen är slut. Kvaliteten på ledarskapet ska höjas och stärkas, säger Linda Delvéus.

Att alla förskolor håller en hög kvalitet är viktigt också ur ett likvärdighetsperspektiv.

– Alla barn har rätt att gå på en förskola med hög kvalitet. Det får inte vara ett lotteri kring vilken förskola eller avdelning barnet får placering, alla våra avdelningar och förskolor i kommunen ska hålla hög kvalitet, säger Linda Delvéus.

Krävs logistik

Eftersom två av tre anställda i Staffanstorps förskolor är förskollärare krävs en hel del logistik för att en så stor del av personalen ska kunna gå en utbildning samtidigt.

– Men eftersom vi haft olika utbildningar under flera år har vi byggt upp en organisation för det. Alla anställda förstår också värdet av vidareutbildningar. Därför är det inte konstigt att någon går iväg på en kurs, säger Pernilla Gustafsson.

Förutsättningar för den moderna förskolläraren

Förskollärarna som gått det första kurstillfället har varit entusiastiska. Utbildningen ger självinsikter, en ökad förståelse för ens egna agerande och ökade insikter i olika sätt att kommunicera. Att få jobba med sig själv och få möjlighet att växa som pedagog är också en satsning på sig själv som individ. En ökad förståelse är inte bara till nytta i yrket.

– Man känner sig priviligierad som får möjlighet att gå den här utbildningen. Även Lärarförbundet ser jättepositivt på att vi ger förutsättningar för den moderna förskolläraren, säger Anette Lind, rektor för Kyrkbyns-, Borggårds och Kyrkheddinge förskolor.

De senaste årens utbildningsinsatser har också ökat barnskötarnas kompetens.

– När olika uppdrag, såsom omsorgsuppdraget, professionaliseras upplevs det som mer intressant. I förskollärarens ledarroll ingår också att se vilka olika kompetenser som finns i arbetslaget och hur de resurserna ska användas på bästa sätt, säger Anette Lind.

Hög ambitionsnivå

Staffanstorps kommun har en hög ambitionsnivå och ribban höjs hela tiden.

– Vi har varit jättetydliga med den här utvecklingsresan. Det kan ha gjort att förskollärare som inte gillar ledarskapsrollen lämnar förskolan men de som nyrekryteras skolas in i det här sättet att arbeta direkt. Att vi har en god rekryteringsbas och en hög andel förskollärare indikerar att vi är på rätt väg, säger Pernilla Gustafsson.

Om projektet

Här kan du läsa mer om projektet Att leda utan att vara chef.