Skador orsakade av elektricitet – föräldrainformation

Elektricitet kan orsaka allvarliga skador som dessutom är svårbedömda eftersom de ofta inte syns på huden. Kunskap om symtom och åtgärder är därför en viktig del i säkerheten.