Skallskador hos barn – föräldrainformation

Alla som har med barn att göra vet hur lätt olyckan är framme. Att barn får slag mot huvudet eller faller på huvudet hör till de vanligaste olyckorna i samband med lek.