Skapa rum på gården

glada förskolebarn i koja

Rummen inomhus är indelade för olika syften, och på samma sätt kan vi dela in gården i olika ”rum”. Även på gården bör det finnas rum för vila, lek, rörelse, inlärning, fantasi och kreativitet. Med en genomtänkt utemiljö är det lättare att jobba med läroplanen också utomhus.