Skapa rum på gården

glada förskolebarn i koja

Rummen inomhus är indelade för olika syften, och på samma sätt kan vi dela in gården i olika ”rum”. Även på gården bör det finnas rum för vila, lek, rörelse, inlärning, fantasi och kreativitet. Med en genomtänkt utemiljö är det lättare att jobba med läroplanen också utomhus.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader