Skolverkets allmänna råd för förskolan

Publicerat

Här kan du ladda ned ”Måluppfyllelse i förskolan – Skolverkets allmänna råd med kommentarer” (2017). De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor.

Tanken med de allmänna råden är att de ska fungera som vägledning och stöd i arbetet för ökad måluppfyllelse i förskolan.

Råden riktar sig till både till huvudmän och till förskolechefer, förskollärare och annan personal i förskolan.

Ladda ned Måluppfyllelse i förskolan.

Ladda ner material