Söker nya vägar att utveckla det pedagogiska arbetet

Post it-lappar som bildar en tankekarta.

Anniqa Lagergrens forskning spänner över ett brett område – från estetiska uttryckssätt till möjligheterna med digitala verktyg. Den gemensamma nämnaren är hennes vilja att hitta nya vägar för utveckling av det pedagogiska arbetet i förskolan.