Specialpedagogisk dokumentation i förskolan – del 1

stiliserad grafisk illustration av öga

Den specialpedagogiska dokumentationen kan synliggöra situationer och relationer där svårigheter uppstår, såväl som sådant som fungerar. Men de etiska frågorna och förskolans värdegrund måste vara ständigt närvarande i processen. Docent Linda Palla visar på dokumentationens möjligheter, utmaningar och fallgropar.