Spolmask hos barn – föräldrainformation

Spolmask är inte lika vanlig i Sverige som springmask är, men desto vanligare i länder med sämre sanitära förhållanden. Symptomen kan vara diffusa, som dålig aptit och allmän trötthet. Detta faktablad är tänkt som en föräldrainformation, om man har något misstänkt eller konstaterat fall på förskolan.