Språkbada mot segregation

Förskolebarn tittar intresserat på nya barnböcker

Barn med stort ordförråd klarar skolan bättre. Språket är också en brygga till integration. På Pysslingen förskolor i Helsingborg står språket i fokus. – Förskolan är en av samhällets viktigaste arenor när det gäller att motverka segregation, säger rektor Malin Videkorp.