Språklig sårbarhet – vad är det?

Som logoped och lärare på speciallärar- och specialpedagogprogrammen har Barbro Bruce föreläst om vad språkstörning är och hur barn med denna diagnos kan hjälpas. ”Men”, undrar hon, ”måste problematiken alltid benämnas språkstörning?”.