Språksamtal med flerspråkiga barns vårdnadshavare

Barn med olika språk.

Ett språksamtal i samband med introduktionen ger långsiktiga vinster i form av förstärkt kontakt med hemmet och är ett sätt att visa att förskolan bryr sig om och intresserar sig för det flerspråkiga barnets språkutveckling på längre sikt. Här får du praktiska råd, checklistor och underlag för planering.