Språkstimulerande arbete: Leken

Barns språk utvecklas i leken, och leken utvecklas genom språket. Att stötta barns språkutveckling genom att stötta lek och möjliggöra lek för alla barn, är därför en viktig strategi i förskolans språkstimulerande arbete. (Del 3 av 3.)