Språkutvecklande strukturer inom Kooperativt lärande

Kooperativt lärande bygger på samspel och ömsesidigt beroende. Det skapar optimala förutsättningar för språkutvecklande verksamhet. Aktiviteterna ”Mina dina bilder” och ”Mötas på mitten” är konkreta exempel på hur man kan arbeta med Kooperativt lärande i förskolan.