Springmaskinfektion

Springmaskinfektion är så vanlig att mer eller mindre alla småbarnsfamiljer någon gång kommer i kontakt med smittan.