Stimulera barns språkutveckling: De äldsta barnen

Leg. logoped Elvira Ashby ger konkreta råd om hur vi hjälper de äldsta barnen i förskolan att utvecklas språkligt inför skolstarten. (Del 10 av 10.)