Stopp! Min kropp! – ett stödmaterial för att prata med barn om kroppen, gränser och sexualitet

Många barn har ett avspänt förhållande till kroppen och sitt kön. Utforskande och nyfikenhet är naturligt och oftast positivt för utvecklingen av en sund sexualitet. Emellanåt kan man som vuxen bli fundersam över barns sexuella beteenden och när de känns destruktiva väcks såklart oron för vad detta står för. Frågor som rör barns sexualtitet väcker också olika känslor hos oss vuxna och det kan vara lättare eller svårare att möta barns funderingar. I Rädda Barnens handbok Stopp! Min kropp! finns tips och råd om hur vuxna kan börja prata med barn om frågor som rör kroppen, gränser och sexualitet. Nedan följer en kort sammanfattning samt länkar till materialet.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader