Strukturerat ordförrådsarbete

Ordförrådet är en viktig faktor för språkutvecklingen – inte minst på avdelningen Samlarna. Med bokläsning som utgångspunkt skapar pedagogerna där på ett handfast sätt en struktur för arbetet med ordförråd i förskolans planerade och spontana undervisning.