Strukturerat ordförrådsarbete

Ordförrådet är en viktig faktor för språkutvecklingen – inte minst på avdelningen Samlarna. Med bokläsning som utgångspunkt skapar pedagogerna där på ett handfast sätt en struktur för arbetet med ordförråd i förskolans planerade och spontana undervisning.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader