TAKK för flerspråkiga barn

glad förskoleflicka

Är TAKK ett sätt att underlätta andraspråksutvecklingen för flerspråkiga barn? Hur ska det i så fall användas, och när lämpar sig andra metoder bättre? Eva-Kristina Salameh visar hur man kan se på användningen av TAKK för flerspråkiga barn.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader