TAKK som kommunikativt verktyg

TAKK är ett välkänt arbetssätt på förskolor, men det är mer än att teckna frukter och färger. Här får du konkret hjälp, med förslag på tre olika arbetssätt, på hur det kan användas som ett kommunikativt verktyg.