TAKK som specialpedagogiskt didaktisk stöd

Varför finns det ingen forskning om TAKK? Denna fråga eller fundering har Linda Palla – lärarutbildare och forskare inom specialpedagogik – mött från förskolestudenter och yrkesverksamma under många år.