Textil som pedagogiskt redskap

Slöjden får ofta finna sig i att värderas lägre än de rena läsämnena. Detta är något som författarna till boken "Textil som pedagogiskt redskap" vill ändra på. I sin bok resonerar de på ett ingående vis kring hur man kan använda textilslöjd för att ge barn nya färdigheter i matematik och svenska.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader