Tics och Tourettes syndrom – anpassningar och bemötande

Finns det barn med tics eller Tourettes syndrom på din förskola, och hur kan i så fall den pedagogiska verksamheten anpassas till dessa barn? Psykolog Karin Österlund ger vägledning och tips.