Tidig litteracitet ger försprång

Forskning visar att ordförrådet hos fyraåringar är en avgörande faktor för hur bra barnen klarar sig i skolan längre fram. Och Liv Gjems, professor i pedagogik, menar att redan vardagssamtalen med ettåringar på förskolan är en viktig grund för god språkutveckling.