Tillgänglig lärmiljö – barn med språksvårigheter

Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och värden i förskolan. Denna artikel kan användas för inspiration och som diskussionsunderlag i arbetslaget kring tillgänglig lärmiljö för barn med språksvårigheter.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader