Tillgänglig lärmiljö – barn med språksvårigheter

Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och värden i förskolan. Denna artikel kan användas för inspiration och som diskussionsunderlag i arbetslaget kring tillgänglig lärmiljö för barn med språksvårigheter.