Tresystemteorin – förstå stress hos barn

Tresystemteorin är en användbar modell att utgå från i förståelsen av stress hos barn. Teorin lyfter fram tre motivationssystem som finns hos alla människor – alarmsystemet, utforskarsystemet och trygghetssystemet. Läs om hur de tre systemen fungerar och hur de kommer till uttryck i förskolans vardag. (Del 2 av 6.)