Trotssyndrom i förskolan

De flesta som jobbar inom förskolan har stött på barn som trotsar. I vissa åldrar är det förväntat att barnet säger nej ibland eller vill göra själv. En del barn har dock ett mer kraftfullt uttryck, och är mer ihållande ifrågasättande och kanske negativa i sitt gensvar. Det kan då handla om trotssyndrom, ODD.