Trygghetsvandring – mall

Många förskolor använder sig av trygghetsvandringar för att få syn på hur barnen upplever förskolans olika miljöer inomhus och utomhus. Här har vi tagit fram ett enkelt material som ni kan använda er av eller inspireras av för att skapa eget anpassat utifrån just er verksamhet.