Tvillingböcker för de yngre förskolebarnen

Tvillingböcker är ett begrepp som används för böcker som finns utgivna både på barnets modersmål och andraspråk och som lånas ut tillsammans och läses parallellt. Syftet med tvillingböcker är att stärka flerspråkiga barns språkutveckling. Maria Heimer, skolbibliotekarie med erfarenhet som utvecklingspedagog, har tidigare skrivit en artikel om tvillingböcker för Förskoleforum. Efter önskemål från er läsare berättar hon här mer om tvillingböcker med fokus på de yngre barnen i förskolan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader