Underlag för fortbildning: Barngruppens psykologi

En artikelsamling med tio artiklar om barngruppens psykologi – material lämpligt att använda som underlag för fortbildning – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf. Till artiklarna får du också korta, filmade föreläsningar med Anna Hellberg (leg. psykolog).