Underlag för fortbildning: Barns lärandeidentitet

En artikelsamling med artiklar om barns lärandeidentitet – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.